pondělí 1. prosince 2014

Převod Acad úseček na SCTN do Aveva PDMS

Při práci s PDMS občas potřebujete načíst nějakou grafiku z Autocadu pomocí datalu, toto je skript který vytvoří txt soubor, ves správné syntaxi pro tvorbu PDMS grafiky


Sub writdatal()

On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("oznac").Delete
If Err Then Err.Clear

MsgBox ("Vyber objekty pro převod do pdms, převedeny budou jen objekty typu line")

Dim line As AcadLine
Dim soubor As String
Dim startPoint As Variant
Dim endPoint As Variant

soubor = "c:\cad\output.txt"
soubor = InputBox("Zadej výstupní cestu", "Urči výstup", soubor)

Set objSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("oznac")

objSelectionSet.SelectOnScreen
Open soubor For Output As #1
For Each line In objSelectionSet

radek = "new sctn POSS N" & Round(line.startPoint(1), 0) & " E" & Round(line.startPoint(0), 0) & " U" & Round(line.startPoint(2), 0) & " POSE N" & Round(line.endPoint(1), 0) & " E" & Round(line.endPoint(0), 0) & " U" & Round(line.endPoint(2), 0)

Print #1, radek


Next

Close #1


objSelectionSet.Delete

End Sub


Žádné komentáře:

Okomentovat