pondělí 1. prosince 2014

Nastavení Global width = 0 pro všechny polyline

Z programu Aveva PDMS 12.1 jsou generovány DXF soubory s nenulovou globalwidth u polyline
zde  je utilitka do Autocadu které u všech nastaví globalwidth=0


Sub zerothick()
'všem polyline ve výkrese nastaví globalwidth = 0
'deklarace
Dim intGroupCode(0) As Integer
Dim varDataCode(0) As Variant
Dim objAcadPoly As AcadLWPolyline 'deklarace jako objekt

' mazání starých selection setů

On Error Resume Next
intGroupCode(0) = 0
varDataCode(0) = "LWPolyline"
ThisDrawing.SelectionSets.Item("Poly").Delete
If Err Then Err.Clear

'select all
Set objSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Poly")
objSelectionSet.Select acSelectionSetAll, , , intGroupCode, varDataCode

'cyklus prochází všechny poly v selekci, a nastaví Globalwidth = 0
For Each objAcadPoly In objSelectionSet
objAcadPoly.ConstantWidth = 0
Next objAcadPoly

End Sub
Žádné komentáře:

Okomentovat